Background Image Background Image Background Image
Parallax Effect Parallax Effect Parallax Effect Parallax Effect Parallax Effect

Bartek Sołtysik

Firma Bartka | NIP: 5751876184

projektowanie graficzne + web design + web development + ux/ui design + social media + brand creation + marketing/reklama + koordynacja projektów + produkcja wydarzeń + pr/mr + copywriting + fotografia
Bartek's Company | NIP: 5751876184

graphic design + web design + web development + ux/ui design + social media + brand creation + marketing/ads + project management + event production + pr/mr + copywriting + photography

Photo of Bartek Sołtysik

haloczyto@stronabartka.pl e-mail icon e-mail icon

Bartek Sołtysik

Firma Bartka | NIP: 5751876184

projektowanie graficzne + web design + web development + ux/ui design + social media + brand creation + marketing/reklama + koordynacja projektów + produkcja wydarzeń + pr/mr + copywriting + fotografia
Bartek's Company | NIP: 5751876184

graphic design + web design + web development + ux/ui design + social media + brand creation + marketing/ads + project management + event production + pr/mr + copywriting + photography

Photo of Bartek Sołtysik

Co robię?What do I do?

Jestem freelancerem. Mam ponad 12 lat doświadczenia. Na co dzień projektuję ładne rzeczy i internet. Obok rzemiosła koordynuję również całościowo projekty: od koncepcji, przez merytorykę i produkcję, po komunikację.

Co potrzebujesz? Wykreować markę? Zaprojektować i zaprogramować stronę internetową? Narysować grafiki? Ogarnąć kampanię marketingową? Poprowadzić social media? Przeprowadzić warsztaty lub szkolenia?

Tym się zajmuję. Odezwij się, razem stworzymy coś fajnego. smile emojismile emoji

I'm a freelancer. I have over 12 years of experience. I design nice things and the internet on a daily basis. Next to craftsmanship I coordinate projects: from concept, through programme content and production, to communication.

What do you need? Create a brand? Design and code a website? Get cool graphics? Kick off a marketing campaign? Run social media? Conduct workshops or trainings?

This is what I do. Give me a call, we'll create something cool together. smile emojismile emoji

Portfolio:Portfolio:

Super Retro Video Games Party

Kolaboracja multimedialnego festiwalu Ars Independent oraz społecznej klubokawiarni Drzwi Zwane Koniem. Połączenie chiptune'owej sceny live actów i wizuali z interaktywną wystawą retro komputerów, konsol i gier wideo.Collaboration of the multimedia festival Ars Independent and the social club-cafe A Door Called Horse. A combination of a chiptune scene of DJ's live acts and visuals with an interactive exhibition of retro computers, consoles and video games.

Luft

Luft - kawiarnia przy ul. Koszalińskiej 18 w Katowicach-Ligocie - to miejsce przyjazne kulturze i aktywizacji lokalnych społeczności. Dobra kawa, oryginalne napoje i przekąski. Luft to przedsiębiorstwo społeczne i siostrzany lokal Drzwi Zwanych Koniem.Luft - cafe at ul. Koszalińska 18 in Katowice-Ligota - is a place friendly to culture and local communities. Good coffee, original drinks and snacks. Luft is a social enterprise and sister premises of A Door Called Horse.

Panorama

Klub inspirowany urokami PRL-u, tym co barwne w latach ’70 i ’80. Nie zważając na oficjalne trendy, w opozycji do fast foodów i sterylnych wnętrz, Panorama tworzy klimatyczny lokal ze smaczną, swojską kuchnią i barwną, huczną sceną muzyczną.A club inspired by the charms of the Polish People's Republic, with what was colorful in the '70s and' 80s. Regardless of official trends, in opposition to fast food and sterile interiors, Panorama creates an atmospheric place with tasty, homely cuisine and a loud music scene.

Miejski Pojedynek Potykaczy

Kto potrafi wymyślić najciekawszy content na potykaczu przed lokalem? Wiele knajp skrywa niesamowitych artystów i artystki, których talent tylko czeka na odkrycie. Miejski Pojedynek Potykaczy to otwarty konkurs i turniej z przymrużeniem oka.Who can come up with the most interesting content on a stand in front of the venue? Many pubs hide amazing artists whose talent is just waiting to be discovered. The City Stand Duel is an open competition and tournament with a little bit of humor.

Logofolio

Każdy potrzebuje dobrego logo. Prosty, ale pomysłowy, elegancki, charakterny dizajn - to kierunek w jakim powinno być ono zaprojektowane. Czasem tylko typograficzne, czasem z wizualnym sygnetem - zawsze jednak w duchu marki.Everyone needs a good logo. Simple but ingenious, elegant, distinctive design - this is the direction in which it should be made. Sometimes only with typography, sometimes with a visual signet - but always in the spirit of the brand.

Cztery Pory Roku Festival

Wiosna, lato, jesień, zima… i jeszcze raz. Nieprzerwany i nieustający cykl Ziemi; cykl życia! Cztery Pory Roku Festiwal odbywa się w niecodziennej formule czterech odsłon w ciągu roku. Sercem imprezy jest scena muzyczna, a towarzyszą jej najróżniejsze aktywności: warsztaty, spotkania, targi.Spring, Summer, Fall, Winter... and again. The unbroken and endless cycle of the Earth; the cycle of life! The Four Seasons Festival is held in an unusual formula - four times a year. The heart of the event is the music scene, and it is accompanied by various activities: workshops, meetings, fairs.

Drzwi Zwane Koniem

Integracyjna klubokawiarnia przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach. Prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną Honolulu - przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby wykluczone m.in. z niepełnosprawnościami. "Nieoficjalny dom kultury" i "hub kultury alternatywnej" - jak mawiają na mieście.Integration club and cafe at Warszawska Street in Katowice. Run by the Honolulu Social Cooperative - a social enterprise that employs people with disabilities. "Unofficial community center" and "alternative culture hub" - as they say online about the venue.

Klub Filmowy Ambasada

Jeden z najstarszych klubów filmowych na Śląsku. Spotyka się co miesiąc, już od ponad 10 lat, w katowickim Kinie Kosmos. KFA to zarówno klasyka kina, jak i współczesne produkcje. Zawsze z autorskim plakatem, prelekcją i dyskusją po seansie oraz kinofilskim, krytycznym zacięciem!One of the oldest cinema discussion club in Silesia. It has been meeting every month, for over 10 years, at the Kosmos Cinema in Katowice. KFA stands for cinema classics as well as contemporary productions. Always with an original poster, a lecture and discussion after the screening - all with a critical flair!

Katowice Miasto Transformers

Żart wymyślony ze znajomymi, Patrykiem Chromikiem i Piotrem Gackiem, który wymknął się spod kontroli i przerodził w wiralną akcję medialno-społecznościową. Dziesiątki doniesień medialnych, zaangażowanie władz miasta, list do Michaela Baya - to tylko wybrane ofiary naiwnego pomysłu.A joke made up with friends, Patryk Chromik and Piotr Gack, which got out of control and turned into a virtual media and social campaign. Dozens of media reports, the involvement of the city authorities, a letter to Michael Bay - these are just selected victims of the naive idea.

Własny spokój

Miejsce w internecie poświęcone finansom dla kobiet (cis, trans, genderqueer) i osób socjalizowanych do roli kobiety, w którym rozmawia się o pieniądzach, ale nie mówi biały, bogaty inwestor. Pomogłem: tworząc animowane intro i outro do wideo, szablony infografik pod SM i stronę, customizując CSS w sklepie online.A place on the internet dedicated to finance for women (cis, trans, genderqueer) and people socialized to the role of a woman. There is talk about money, but not from the perspective of the white, rich man. I created: animated intro and outro for videos, infographic templates for SM and website, custom CSS for the online store.

Radio Klang

Kulturalne, online'owe radio nadające z Chorzowskiego Centrum Kultury. Popełniłem dla niego projekt i programowanie strony internetowej opartej na WordPressie. Realizacja wymagała m.in. zaimplementowanie playera radiowego oraz integracji z API platformy AirTime.Internet radio broadcasting from the Chorzów Cultural Center. I made a website design and programming for them (WordPress based). The work required implementation of a radio player and integration with the API of the AirTime platform.

Antyrama

Kolektyw miejski, skupiający śląską branżę kreatywną, szczególnie zainteresowaną przyszłością polskich miast. W jej skład wchodzą architekci, urbaniści, socjologowie, programiści, artyści i UX designerzy. Zaprojektowałem i wykonałem dla nich stronę opartą na WordPressie. A social collective that brings together the creative industry in Silesia, a particularly sought-after perspective of Polish cities. It includes architects, city planners, sociologists, programmers, artists and UX designers. I designed and developed a website based on WordPress for them.

Spacją się skacze

Multimedialny projekt opowiadający krytycznym okiem o grach wideo. Seria wideoesejów, podcastów, artykułów poruszjących różne gamingowe tematy. Koordynowałem komunikację projektu, w kolaboracji ze Spółdzielnią Socjalną Honolulu oraz Fundacją Leżę i Pracuję.A multimedia project about video games in critical perspective. A series of video essays, podcasts, articles on various gaming topics. I coordinated project communication, in collaboration with the Honolulu Social Cooperative and the Leżę i Pracuję Foundation.

Ars Independent

Opracowałem dokumentację i zaprojektowałem nową stronę dla festiwalu Ars Independent, którą napisaliśmy wspólnie ze znajomym. Strona oparta jest o gatsby.js, dokumenty markdown i github.I prepared the documentation and designed a new website for the Ars Independent Festival, which we programmed together with a friend. The website is based on gatsby.js, markdown documents and github.

Studio ABM

Jedna z największych agencji aktorskich i firm castingowych w Polsce, działająca na rynku od 30 lat. Postawiłem dla nich nową stronę internetową na Wordpressie, w oparciu o otrzymaną wizualizację.One of the largest acting agencies and casting companies in Poland, operating on the market for 30 years. I set up for them a new website on Wordpress, based on the visualization I received.

Art Bibuła Online

Zaprojektowałem i napisałem stronę marketplace'u Targi Zinów dla wielu sprzedawców, opartą o Wordpressa z wtyczkami WooCommerce i Dokan.I designed and developed marketplace website Targi Zinów for many sellers, based on Wordpress with WooCommerce and Dokan plugins.

Into Tech Future

Cykl spotkań dyskusyjnych poświęconych nowym technologiom. Koordynowałem wydarzenie, odpowiadając za program, promocję i produkcję projektu, a także zaprojektowałem i wykonałem stronę internetową wydarzenia.Series of meet ups about future technologies. I was project manager, responsible for programme, promotion and production. I've also designed and developed event website.

3. Przegląd Piosenki Przegiętej

Queerowa impreza łącząca: drag, burleskę, performans, śpiew i voguing, organizowana przez kolektyw Śląsk Przegięty. Przygotowałem na nią identyfikację wizualną.Queer event combining: drag, burlesque, performance, singing and voguing, organized by the Śląsk Przegięty collective. I have prepared a visual identification for the event.

Urban Kids

Seria edukacyjno-rozrywkowych wideo dla dzieci poświęconych kulturze miejskiej. Projekt zrealizowany przez Fundację Antyrama. Postawiłem minimalistyczną stronę internetową opartą na Wordpressie.A series of educational and entertaining videos for children about urban culture. The project was carried out by the Antyrama Foundation. I set up a minimalist website based on Wordpress.

Referencje:Testimonials:

quote iconquote icon
Jak wspaniale mieć Cię na pokładzie, w ogóle dream team! Jestem super szczęśliwa, że wszystko idzie tak gładko i serio Bartku, fantastycznie dobra robota, chwalimy Cię przed wszystkimi!How great it is to have you on board - a dream team! I am super happy that everything is going so smoothly and you did fantastic job. We praise you in front of everyone!

- Anna Adamkiewicz
Fundacja dla Filmu i Fotografii3F Foundation

quote iconquote icon
Z Bartkiem współpracuję od roku przy platformie CastingPro.pl. Bartek jest super, działa szybko i sprawnie, ma dużą wiedzę z zakresu social media, a dodatkowo świetne poczucie humoru.I have been working with Bartek on the CastingPro.pl platform for a year now. Bartek is great, he works quickly and efficiently, has a lot of knowledge in the field of social media, and additionally a great sense of humor.

- Magda Gonera
CastingProCastingPro

quote iconquote icon
Z Bartkiem pracowaliśmy nad nową identyfikacją wizualną Aktówki Kultury (logo, grafiki na social media, okładkę podcastu). Współpraca przebiegała bardzo sprawnie, a co najważniejsze przyniosła fantastyczne efekty. W całej współpracy oprócz efektów doceniam poziom, częstotliwość i jasność komunikacji. Na każdym etapie prac czułam się częścią procesu, byłam słuchana, moje uwagi były nanoszone na projekty w bardzo szybkim tempie, w żadnym momencie nie czułam, że moje wątpliwości czy pytania pozostają bez odpowiedzi. Bartek wykazywał cierpliwością i elastyczną. Miałam poczucie, że praca nad zleceniem jest dla niego istotna, że zależy mu by efekt nie tylko był zadowalający, ale także był spójny z ideami jakie reprezentuje Aktówka. To była moja pierwsza, ale na pewno nie ostatnia współpraca z Bartkiem. Jeżeli ktoś zapytałby mnie jak powinna wyglądać profesjonalna współpraca opisałabym właśnie współpracę z Bartkiem.With Bartek, we worked on the new visual identity of Aktówka Kultury (logo, social media graphics, podcast cover). The cooperation was very smooth, and most importantly, it brought fantastic results. In all cooperation, apart from the effects, I appreciate the level, frequency and clarity of communication. At each stage of the work, I felt part of the process, I was listened to, my remarks were applied to the projects very quickly, and at no time did I feel that my doubts or questions remained unanswered. Bartek was patient and flexible. I had the feeling that working on the order was important to him, that he wanted the effect not only to be satisfactory, but also consistent with the ideas represented by the AKtówka. It was my first, but definitely not the last, collaboration with Bartek. If someone asked me what professional cooperation should look like, I would describe the cooperation with Bartek.

- Katarzyna Goworek
Aktówka KulturyAktówka Kultury

quote iconquote icon
Bartek to osoba, z którą łatwo się dogadać, wysyła konkretne, jasne informacje, no i oczywiście zna się na rzeczy. Jeśli czegoś nie wie, nie próbuje tego ukryć, tylko przyznaje się do tego i szuka rozwiązania. Dzięki niemu nauczyłem się paru nowych rzeczy.Bartek is a person who is easy to get along with, sends specific, clear information, and of course knows his stuff. If he doesn't know something, he doesn't try to hide it, but admits it and looks for a solution. Thanks to him, I learned a few new things.

- Wawrzyniec Kubeczak
Studio ABMStudio ABM

quote iconquote icon
Bartek ze swoją głową na karku, pamięcią do szczegółów, wrażliwością wizualną, biegłością w nowych technologiach i ogarem tabelek, terminów czy zadań funkcjonuje jako świetny multitaskingowy partner w każdym projekcie. Wszelkie braki nadrabia entuzjazmem.Bartek, with his head on his neck, memory to details, visual sensitivity, proficiency in new technologies and the ability to control a lot of tables, deadlines or tasks, functions as a great multitasking partner in every project. He makes up for any shortcomings with enthusiasm.

- Patryk Chromik
Katowice Miasto Transformers
Kino Kosmos
Katowice City of Transformers
Kosmos Cinema

quote iconquote icon
Bartek to trochę człowiek-tabelka. Ja jeszcze nie wiedziałam, co się kroi, a on już to miał zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach trzy kroki do przodu. A przede wszystkim jest przy tym strasznie fajnym szefem/współpracownikiem, więc projekty z nim to czysta przyjemność. Którą to przyjemność ze szczerego serca polecam!Bartek is half man, half table. I didn't know what was going on yet, and he already had it all planned ahead in the tiniest details. And most of all, he's just a cool boss / collaborator, so it's pure pleasure to work with him. Which pleasure I sincerely recommend!

- Patrycja Binek
copywriterkacopywriter

quote iconquote icon
Współpracując z Bartkiem można zawsze liczyć na mnóstwo cierpliwości i serca włożonych we wspólne działania. Jako wolontariusz można się wiele nauczyć w każdej dziedzinie organizacji quality eventów, a jako patron medialny - można oczekiwać na regularny i stabilny kontakt.Working with Bartek, you can always count on a lot of patience and heart put into joint activities. As a volunteer you can learn a lot in every area of organizing a quality events, and as a media patron you can expect regular and stable contact.

- Piotr Kozioł
grafik / dziennikarzgraphic artist / journalist

quote iconquote icon
Współpracowałam z Bartkiem głównie w ramach Ars Independent, gdzie dał się poznać jako dobrze zorganizowany lider, któremu niestraszne żadne przedsięwzięcie. Bartek oprócz jasnego komunikowania powierzanych mi zadań, zawsze potrafił znaleźć czas na dogłębne omówienie problematycznego zagadnienia, zwracając szczególną uwagę zarówno na poprawność merytoryczną, jak i estetyczny wygląd końcowego produktu. A wszystko to z dozą najznakomitszego humoru!I worked with Bartek mainly as part of Ars Independent team, where he proved to be a well-organized leader who is not afraid of any undertaking. Apart from clearly communicating the tasks entrusted to me, Bartek was always able to find time to thoroughly discuss a problematic issue, paying particular attention to both the substantive correctness and the aesthetic appearance of the final product. And all this with a dose of the best humor!

- Daniela Ceglarska
audytorkaauditor

quote iconquote icon
Bartka miałam przyjemność poznać przy pracy nad Ars Independent Festival w 2018 roku. Prawdziwy człowiek-orkiestra. Posiada wiedzę z wielu obszarów, jest bardzo kreatywny i otwarty na nowe wyzwania. Ponadto ma świetne umiejętności organizacyjne i duże poczucie humoru. Konkretny człowiek, którego bez wątpienia polecam!I've meet Bartek while working on the Ars Independent Festival in 2018. A real man-orchestra. He has knowledge in many fields, he's very creative and open to new challenges. In addition, he has great organizational skills and a superb sense of humor. The man that I would undoubtedly recommend!

- Joanna Hetman
projektantka graficznagraphic designer

quote iconquote icon
Kiedy ktoś mnie pyta, gdzie się nauczyłam tyle o organizacji wydarzeń kulturalnych i skąd moja zajawka ich promocją zawsze odpowiadam, że moim guru jest Bartek. Współpracując przy organizacji Ars Independent Festival, chłonęłam jak szalona jego sposoby skutecznego ogarniania miliona trybików tej machiny. Perfekcyjna koordynacja pracy zespołu w terminach, z uporządkowanym systemem i w świetnej atmosferze, przy jednoczesnym niebanalnym guście wizualnym i głową do kreatywnych rozwiązań promocyjnych (i nie tylko) – tak właśnie scharakteryzowałabym Bartka. When someone asks me where I learned so much about the organization of cultural events and from where my passion for the marketing comes, I always say that Bartek is my guru. While collaborating on the organization of the Ars Independent Festival, I absorbed like crazy his ways of effective management of the million gears of this machine. Perfect coordination of the team's work on time, with an orderly system and a great atmosphere, with an original visual taste and a head full of creative communication solutions (and more) - this is how I would describe Bartek.

- Aneta Dereszewska
Kwestia KulturyKwestia Kultury

quote iconquote icon
Bartek trzyma rękę na pulsie nowych mediów i promocji, jest kreatywny i ma rzadką zdolność do wyciskania maksimum z minimum - czasem strach pomyśleć, ile mógłby wyciągnąć z maksimum. Potrafi być surowy w swoich ocenach, ale ta surowość jest zawsze poparta suchymi faktami - no i kiedy coś się jego zdaniem udało, to coś faktycznie się udało.Bartek has his finger on the pulse of new media and marketing, he is creative and has the rare ability to squeeze the maximum from the minimum - sometimes it is scary to think how much he could get out of the maximum. He can be harsh in his judgments, but this harshness is always backed up by dry facts - and when he thinks something is successful, it actually is.

- Jacek Wandzel
krytyk gier wideovideo games critic

quote iconquote icon
Spoko.Cool.

- Bastek Łąkas
producentproducer

quote iconquote icon
Bartek dobrze wie, co i kiedy ma wykonać, i wszystko w jego pracy jest dokładnie zaplanowane, tak aby dotrzymać terminów. Co nie znaczy, że nie jest też po prostu miłym i wyrozumiałym gościem, który zawsze znajdzie czas, jeśli potrzebujesz wyjaśnienia czegoś. Współpraca z nim podczas Ars Independent 2019 bardzo wiele mnie nauczyła. Oprócz tworzenia copy i innych tekstów, z zapałem do dzisiaj uzupełniam tabelki organizacyjne w Excelu. To kreatywna osoba, która wnosi do wszelkich działań nie tylko swoją olbrzymią kreatywność, ale także humor i osobowość!Bartek knows exactly what to do and when to do it, and everything in his work is designed to meet deadlines. And he's also a nice and understanding guy who will always find time to help or to clarify something. Working with him during the Ars Independent Festival 2019 taught me a lot. I learned about copywriting and to this day I still enthusiastically fill in the organizational tables in Excel. He is a creative person who brings to all activities not only his enormous creativity, but humor and personality, too!

- Oliwia Grysko
Ars IndependentArs Independent

quote iconquote icon
Praca z Bartkiem to po prostu przyjemność.Working with Bartek is just a pleasure.

- Gosia Szarada
freelancerkafreelancer

quote iconquote icon
Bartek koordynował i koordynuje medialną stronę festiwalu Ars Independent, gdzie od kilku dobrych lat jestem odpowiedzialna za korekty. Jest mistrzem uber-tabelek, które wszystko porządkują i wyjaśniają, delegowania zadań, ale i pracowania z pełnym oddaniem nad rzeczami, które są w jego gestii. Potrafi cierpliwie przypominać o przekroczonych deadline'ach, ale i pocisnąć gdy trzeba. Ma niesamowitą kontrolę nie tylko na poziomie meta, ale i mikro - co jest bardzo rzadkie i czego mu zazdroszczę. Nie szpanuje fajnymi narzędziami tylko szuka takich, które robią robotę. A jak przychodzi co do czego i coś się wali - to siada i klika do oporu. Miewa sznyt malkontenta, ale to tylko wtedy, gdy potrzebuje urlopu. ;)Bartek has coordinated and coordinates the communication side of the Ars Independent Festival, where I have been responsible for proofreading for several years. He is a master of uber-tables that organize and explain everything, delegating tasks, but also working with full dedication on things that are his responsibility. He can patiently remind about exceeded deadlines, but also push when necessary. He has amazing control not only on the meta level, but also on the micro level - which is very rare and which I envy him. He doesn't show off with cool tools, but looks for the ones that do the job. And when something goes wrong - then he sits down and works until it is done. He has a malcontent feel, but that's only when he needs a holiday. ;)

- Emilia Makówka
własny spokój

CV:

2020 - (...)

firma bartka

freelancerfreelancer

projektowanie graficzne i identyfikacji wizualnych; ui/ux dizajn; kreowanie brandów; fotografia i postprodukcja zdjęć; web dizajn i development; social media; marketing i reklama; copywriting; tworzenie strategii i doradztwo; praca dla m.in. pan pikto, radio klang, castingpro, agencja acordeon, studio kameralne, studio abm, własny spokój, fundacja antyrama, agencja lh, testspringgraphic and visual identity design; ui/ux design; brand creation; photography and postproduction; web design and development; social media; marketing and ads; copywriting; creating strategy and consulting; worked for e.g. pan pikto, radio klang, castingpro, agencja acordeon, studio kameralne, studio abm, własny spokój, fundacja antyrama, agencja lh, testspring

2014 - (...)

spółdzielnia socjalna honolulu

restauratorrestaurateur

prowadzenie klubokawiarni drzwi zwane koniem; organizacja i zarządzanie pracą 20-osobowego zespołu; strategiczne planowanie; projektowanie procedur, instrukcji, narzędzi; koordynacja wniosków; smażenie frytekrunning a club called a door called horse; organization and management of the work of a 20-person team; strategic planning; designing procedures, instructions, tools; coordination of applications; frying french fries

2011 - (...)

ars independent festival

szef komunikacji i rzecznik medialnyhead of communication & media spokesman

koordynacja komunikacji festiwalu; public/media relations; 100+ wystąpień medialnych; copywriting i redakcja tekstów; identyfikacje wizualne; strona internetowa i social media; relacje z partnerami i sponsoramicoordination of festival communication; public/media relations; 100+ media appearances; copywriting and text editing; visual identification; website and social media; relationships with partners and sponsors

2011 - (...)

katowice miasto ogrodów

specjalista ds. promocjimarketing specialist

współorganizacja wydarzeń kulturalnych [m.in. urodziny miasta kocham katowice, jazz art festival, street art festival]; organizacja stoisk wystawienniczych [m.in. intel extreme masters, nowa muzyka, off festival]co-organization of cultural events [incl. i love katowice, jazz art festival, street art festival]; organization of exhibition stands [incl. intel extreme masters, new music, off festival]

2013 - 2020

agencja kreatywna miszung

specjalista ds. organizacji wydarzeńevent organization specialist

koordynacja projektów; programowanie, produkcja i promocja 100+ wydarzeń; event/content marketing; kreowanie nowych brandów; tworzenie analiz i raportów; implementacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnychproject coordination; programming, production and promotion of 100+ events; event and content marketing; creating new brands; creating analyzes and reports; implementation of innovative organizational solutions

2013 - 2017

klub panorama

menadżer kreatywnycreative manager

impresariat i booking; organizacja sceny eventów artystycznych i rozrywkowych; rebranding; administracja stroną internetowa i social mediami; projektowanie graficzne; fotografia eventowa i gastronomicznaorganization and booking of artistic and entertainment events; rebranding; website and social media administration; graphic design; event and gastronomic photography

2009 - 2014

stowarzyszenie pfee

animator kulturyculture animator

członek stowarzyszenia; koordynator lub współorganizator wielu projektów społeczno-kulturalnych [m.in. festiwal filmów niezależnych kiloff, klub filmowy ambasada, cztery pory roku festiwal, turniej gier wideo]member of the association; coordinator or co-organizer of many social and cultural projects [incl. independent film festival kiloff, film club embassy, four seasons festival, video game tournament]

2009 - 2013

radio egida

redaktor, reporter, realizatoreditor, reporter, producer

dziennikarstwo i reportaż; realizacja audycji live i nagrań; prowadzenie autorskiej audycji prosimy zgasić światło i pasma odsłuch kulturalny; blogowanie; produkcja i montaż dźwiękujournalism and reportage; production of live broadcasts and recordings; running an original program please turn off the lights and audition cultural listening; blogging; sound production and editing